ZNA zoekt opnieuw zorgbuddy’s

46 paar extra handen moeten verpleegkundigen ademruimte geven

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen zoekt op korte termijn 46 tijdelijke medewerkers. Het gaat om 32 zorgbuddy’s, 7 stewards en 7 contacttracers. Door de vierde golf is ondersteuning van het zorgpersoneel broodnodig. Deze tijdelijke medewerkers helpen de zorgteams en de patiënten.  Zo krijgen de verpleegkundigen extra ademruimte en kunnen ze zich maximaal wijden aan hun patiënten. 

De tijdelijke medewerkers krijgen een contract voor 3 maanden. Werken kan voltijds of halftijds in een 38 urenweek. De eerste kandidaten kunnen volgende week al aan de slag. Alle info is te vinden op https://www.zna.be/helpende-handen.

 

Alle hens aan dek 

Door de vierde golf is het weer alle hens aan dek in de ziekenhuizen. Om zowel de reguliere zorg als de zorg voor COVID-patiënten te blijven garanderen, zijn extra handen meer meer dan welkom. De verzorging van COVID-patiënten vereist tot dubbel zoveel personeel. Daarnaast kampen ziekenhuizen met uitval van personeel. Bij ZNA is 6 procent van het personeel kort uitgevallen door ziekte of quarantaine, 3,5 procent is langdurig afwezig door ziekte . 

Wouter De Ploey, CEO ZNA: 

‘Voor deze job met een hart zoeken we 46 helden met goede sociale vaardigheden. Je krijgt een opleiding en ondersteuning op de werkvloer en hebt een contract voor 3 maanden. Bovenal lever je een enorme bijdrage aan het mentale welzijn van patiënten en zorgverleners.’  

Wim Van de Waeter, algemeen directeur Patiëntenzorg ZNA: 

‘Vorig jaar kregen we een enorme respons op onze oproep naar buddy’s. Meer dan 1300 mensen reageerden, de 100 plaatsen waren meteen ingevuld. Helaas zijn we nog niet verlost van het virus en kunnen we opnieuw alle hulp gebruiken. Zo krijgen de verpleegteams ademruimte en kunnen ze hun expertise ten volle inzetten. Voor wie overweegt om aan het werk te gaan in de zorgsector is dit ook een goede kennismaking. Van de vorige lichting van 100 zorgbuddy’s heeft ZNA er 13 definitief aangeworven. 20 andere zorgbuddy’s volgen momenteel een opleiding om over te stappen naar de zorg.’  


Geen zorgdiploma vereist 

Zorgbuddy’s voeren taken uit die geen specifieke kennis over zorg vereisen. Het gaat bijvoorbeeld om de maaltijdbedeling, begeleiding van patiënten, aanvulling van voorraden en verschoning van bedden. Daarnaast mogen de buddy’s zich ook van hun sociale kant laten zien: patiënten in contact brengen met hun familie, een praatje slaan met de patiënten en de krant voorlezen. De verpleegkundige geeft aan wat de buddy kan doen. De verpleegkundige zorg blijft voor de verpleegkundige. 

Kandidaten moeten vlot Nederlands spreken en goed met mensen kunnen omgaan. De buddy’s krijgen een dag opleiding, op de werkvloer is er begeleiding van een coach die de buddy’s wegwijs maakt en dan toevertrouwt aan de hoofdverpleegkundigen van de afdelingen. 

 

14 stewards en contacttracers

Daarnaast is er ook werk voor zeven stewards en zeven contacttracers. Stewards maken mensen wegwijs en spreken hen aan op de naleving van de veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van een chirurgisch mondmasker. Contacttracers brengen mogelijke besmettingen in kaart, kwestie van snel in te grijpen en een uitbraak te vermijden. 

 

Loon, premie en maaltijdcheque 

De tijdelijke medewerkers gaan aan de slag op vijf ZNA-sites: ZNA Middelheim (Antwerpen), ZNA Stuivenberg (Antwerpen), ZNA Jan Palfijn (Merksem), ZNA Hoge Beuken (Hoboken) en ZNA Erasmus (Borgerhout). Werken gebeurt in een vroege of late shift.

Er is een contract voor drie maanden (eventueel verlengbaar). Bovenop het brutoloon is er een premie voor flexibel werk, een woon-werkvergoeding en een maaltijdcheque van 7,50 euro per gewerkte dag. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be