ZNA vervangt tot nader order radiologen van ZNA Cadix

Maatregel uit voorzorg

Antwerpen, 7 juni 2024 - Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) vervangt tot nader order de radiologen van ZNA Cadix. Na de eerste terugkoppeling van een intern onderzoek naar de werking is vastgesteld dat de kwaliteit van verslagen over de gemaakte medische beelden niet altijd beantwoordde aan de strenge kwaliteitsstandaarden. 

Daarom neemt ZNA uit voorzorg meteen bewarende maatregelen, minstens tot wanneer het onderzoek volledig is afgerond. Radiologen van andere ZNA en GZA-campussen zullen de onderzoeken in ZNA Cadix uitvoeren. De kwaliteit van de toestellen in ZNA Cadix staat buiten kijf. Het gaat om de nieuwste toestellen op de markt.

 

“Veiligheid patiënten is het allerbelangrijkste”

De medische audit (*) werd gevraagd door de hoofdarts na enkele meldingen van artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Die gingen over de kwaliteit van de verslaggeving van uitgevoerde onderzoeken voor medische beeldvorming in ZNA Cadix.

In de audit toetsten externe en onafhankelijke experten of de medische beeldvorming en verslaglegging overeenkomt met de geldende kwaliteitseisen. Uit de eerste resultaten blijkt dat diagnoses niet altijd volledig of nauwkeurig genoeg waren.

(*) Een medische audit is een instrument om de kwaliteit van het handelen van een arts te beoordelen. ​

Omdat ZNA de hoogste zorgkwaliteit wil bieden, zijn onmiddellijk bewarende maatregelen genomen, zoals de vervanging van de radiologen in kwestie door radiologen van andere campussen van ZNA en GZA Ziekenhuizen. Dit garandeert de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. De beslissing is genomen door de hoofdarts, met de steun van de raad van bestuur. De maatregel is in afwachting van het definitieve eindrapport dat binnenkort verwacht wordt. ​

Els van Doesburg, voorzitter:

“Patiënten die beroep doen op ZNA om medische hulp te krijgen, krijgen de hoogste zorgkwaliteit. Dat is waar we als ziekenhuis voor staan. Als die kwaliteit in het gedrang komt, grijpen we in. Dat is wat we hier vandaag doen.”

Dr. Katrien Bervoets, hoofdarts:

“Voor ons is de veiligheid van de patiënten het allerbelangrijkste. Daarom hebben we niet getwijfeld om meteen in te grijpen. We nemen als ziekenhuis nu al deze bewarende maatregelen omdat we niet willen en kunnen wachten op het eindrapport van de medische audit en nog bijkomend onderzoek zullen voeren. We zullen dit tot op het bot uitzoeken en uiteraard de betrokken patiënten verwittigen.”

Eddy Aerts, CEO ZNA:

“We begrijpen heel goed dat dit nieuws bij sommige patiënten kan leiden tot vragen en ongerustheid. Daarom is er een pagina met veelgestelde vragen op www.zna.be en kunnen mensen van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur terecht op de gratis infolijn 0800 61 107.”

Wat betekent dit voor de patiënten?

ZNA doet al het mogelijke om de geplande onderzoeken van medische beeldvorming te laten plaatsvinden in ZNA Cadix. Door de tijdelijk beperktere capaciteit zullen sommige onderzoeken mogelijk plaatsvinden op een andere campus. ZNA zal deze patiënten zo spoedig mogelijk contacteren. ​

Daarnaast zal ZNA analyseren welke medische beelden van de voorbije periode opnieuw beoordeeld dienen te worden. Het gaat om beelden van ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Cadix van de voorbije twaalf maanden. Als na deze controle blijkt dat een interpretatie van een beeld onvolledig of onvoldoende nauwkeurig was, neemt de behandelende arts contact op met de patiënt.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be