ZNA steekt helpende hand uit naar woonzorgcentra uit de Antwerpse regio

ZNA roept de woonzorgcentra (WZC) uit de regio Antwerpen op om geen schroom te hebben om met hun noden te komen aankloppen tijdens deze crisisperiode die we doormaken door het Corona-virus. ZNA denkt dan in eerste instantie aan de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen (tot 2004 de collega’s van het OCMW Antwerpen) met wie reeds wordt samengewerkt en de andere regionale WZC’s waarmee een functionele binding bestaat. De noden kunnen zeer divers zijn en soms snel te verhelpen.

 

Sommige woonzorgcentra kunnen de zaak goed aan terwijl er anderzijds ook noodkreten naar boven komen in de media.

“Dit is een heel aparte situatie”, aldus Wim Van de Waeter, algemeen directeur patiëntenzorg van ZNA.:

“Medewerkers die in WZC tewerkgesteld zijn, zijn vaak minder vertrouwd met de hygiëneregels voor zorg aan geïnfecteerde patiënten. Het is dan ook een uitzonderlijke situatie. Ziekenhuispersoneel is daarin wel geschoold en heeft nu zeker nog extra ervaring kunnen opdoen. ZNA kan wie daarom vraagt helpen met didactisch materiaal en kennisoverdracht, onder welke vorm ook. Vaak is het voldoende dat er iemand ter plaatse mee komt kijken in het WZC en helpt zoeken hoe isolatie en cohortering kunnen toegepast worden binnen de eigen mogelijkheden van het WZC zelf. Er is een grote bereidheid bij onze medewerkers om hun kennis en ervaring te delen. Daarnaast hebben we een WZC kunnen helpen door apparatuur uit te lenen die ze normaal niet hebben, bijvoorbeeld pijnpompen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, schorten) zijn schaars voor iedereen, maar punctuele tekorten kunnen we altijd bespreken en creatieve oplossingen zoeken, uiteraard. Zo hebben enkele WZC al concrete hulp gekregen op momenten dat hun voorraad helemaal op was. We zijn zelf gestart met het produceren en wassen van herbruikbare schorten. Het Zorgbedrijf Antwerpen zal nu ook mee instappen in het gebruik van dergelijke schorten. Ziekenhuispersoneel inzetten in de zorg zelf is op dit moment minder evident; de druk in de ziekenhuizen blijft groot. Wel kunnen we specifieke bijstand verlenen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de screenings die de overheid ter beschikking stelt. Dit zijn heel specifieke handelingen die een beetje oefening vragen.”

Ten slotte wenst ZNA nogmaals te bevestigen dat met COVID-19 besmette bewoners van een WZC nooit worden geweigerd in het ziekenhuis, indien de bewoner kan geholpen worden in het ziekenhuis. Wie echter extreem verzwakt én hoogbejaard is én onderliggende ziektes heeft, maakt weinig of geen kans om met succes en behoud van kwaliteit van leven een opname in intensieve zorg te doorstaan. Hierover wordt in alle gevallen steeds overlegd met de patiënt/familie. Deze aandoening blijft verrassen en kent verschillende patronen. Sommige mensen zijn geïnfecteerd zonder symptomen te vertonen; anderen worden ziek en de ziekte evolueert na een aantal dagen zeer snel. Het komt erop aan de zieke op tijd te laten screenen om levens te redden. En waar nodig een ziekenhuisopname te overwegen. Onze geriaters hebben hiervoor de Coördinerende Raadgevende Artsen (CRA’s) in de WZC aangeboden om te allen tijde mee te kijken naar specifieke vragen.

“ZNA staat paraat om te helpen. Samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC is een zeer belangrijk onderdeel van de strijd tegen Corona. Knowhow verspreiden en oplossingen zoeken: dat redt levens ”, zegt Voorzitter Raad Van Bestuur ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen Fons Duchateau. ”Met verenigde krachten kunnen we samen uit deze crisis komen in het voordeel van onze ouderen en de menselijkheid in deze moeilijke tijden bewaren”.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te wrek. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

[email protected]

www.zna.be