ZNA Jan Palfijn krijgt nieuwe materniteit, geriatrie en oncologisch dagziekenhuis

Vlaamse regering keurt subsidiedossier goed

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen gaat fors investeren in zijn site ZNA Jan Palfijn in Merksem. Het bouwproject omvat een nieuwe dialyseafdeling en twee bijkomende vleugels voor onder meer een nieuwe materniteit, uitgebreide geriatrie en nieuw oncologisch dagziekenhuis.

De Vlaamse regering heeft de subsidieaanvraag bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) goedgekeurd. Om de parkeerdruk op de omgeving te verminderen, komen er extra parkeerplaatsen voor bezoekers en personeel. De komende maanden gaat ZNA de omwonenden informeren over het bouwproject.  

 

"67 miljoen voor vernieuwing infrastructuur"

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede:

“Hedendaagse ziekenhuisinfrastructuur is noodzakelijk om de patiënt de beste zorg te kunnen bieden en de zorgverleners de beste werkomstandigheden. Daarom investeert de Vlaamse Regering  900 miljoen in nieuwe ziekenhuisinfrastructuur, ook in de campus Jan Palfijn van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. De Vlaamse Regering heeft beslist een jaarlijks strategisch forfait van 2,231 miljoen euro, of ongeveer 67 miljoen euro, toe te kennen voor de vernieuwing van de infrastructuur van het ziekenhuis. Ook spelen we met de uitbreiding van het dagziekenhuis in op de veranderende noden in de zorg en het aanbieden van kwaliteitsvolle en warme zorg voor de mensen van Antwerpen en omstreken. Dit in een goed samenspel met de eerstelijnsdiensten. We wensen heel de ploeg veel succes met de realisatie.”

Els van Doesburg, voorzitter raad van bestuur ZNA: 

“We zijn heel blij dat de Vlaamse regering de subsidie heeft goedgekeurd voor onze plannen. De komende jaren gaan we investeren in meer comfort en plaats voor onze patiënten en medewerkers. Zo nemen we bijvoorbeeld afscheid van de containers die jarenlang plaatsgebrek hebben opgevangen. Met de nieuwe voorbouw kunnen we op termijn de bestaande vleugels afbreken en in een nieuwe vorm weer opbouwen. Minder hoog, maar met meer ruimte voor een moderne verpleegafdeling.”  

 

2 nieuwe vleugels met 100 bedden 

In het bestaande gebouw wordt de voormalige spoed verbouwd tot een gloednieuwe dialyse-afdeling. 

De nieuwe voorbouw telt twee vleugels en huisvest een brede mix aan zorgverlening. Op het gelijkvloers komen een dagziekenhuis oncologie, uitgebreide polikliniek, pijnkliniek, cardiale revalidatie en  inschrijvingsbalies.

De eerste verdieping is voor de nieuwe materniteit met 8 verloskamers, 22 bedden en 2 rooming-in-kamers met rechtstreeks zicht op de afdeling neatologie. Hierdoor kunnen de ouders dichtbij hun te vroeg geboren baby zijn en er permanent zicht op hebben.

Op de tweede en derde verdieping vinden de uitgebreide geriatrie, psychogeriatrie (verzorging van ouderen met psychische en cognitieve stoornissen) en het geriatrisch dagziekenhuis onderdak. 

 

Oplossing voor oud parkeerprobleem 

Om het oud zeer van de parkeerproblematiek aan te pakken, komen er meer parkeerplaatsen in een parkeertoren. De parkeerdruk op de buurt is hoog, en sinds oktober 2021 is rond het ziekenhuis een roze zone ingevoerd. (Wie langer dan twee uur parkeert op straat moet betalen.)  

Voldoende parkeerplaats vlakbij is daarnaast belangrijk om medewerkers die met de auto komen aan boord te houden. Ook bezoekers kunnen gebruikmaken van de parkeertoren. Zo kunnen patiënten die minder goed te been zijn zo vlakbij de ingang parkeren. Het aantal plaatsen en verdiepingen van de parkeertoren bekijkt ZNA met de stad.  

 

Werken starten voorjaar 2023 

Als alles vlot verloopt, starten de werken in het voorjaar van 2023. De werken verlopen in vier fasen. Eerst worden de gebouwen van de vroegere spoedgevallen afgebroken. In de plaats komt de nieuwe dialyseafdeling met veertien posten. Vervolgens wordt een parkeertoren gebouwd op de plaats van de gelijkvloerse parking (kant Lange Bremstraat en Zwaantjeslei). Tot slot verrijst de voorbouw met twee vleugels. Een gang verbindt het nieuwe gebouw met het bestaande.  

 

Renovatie bestaande hoofdgebouw in volgende fase 

De nieuwe voorbouw is de voorlaatste fase van een grondige vernieuwingsoperatie. In 2007 werd het operatiekwartier verbouwd. Drie jaar later (2010) kwam er een nieuwbouw voor de spoed en het laboratorium, en werden de centrale sterilisatie en apotheek uitgebouwd. Het plan voor de vierde en laatste fase is de renovatie of vernieuwbouw van de bestaande B- en C-vleugel en de gebouwen achter de C-vleugel.  

 

Over ZNA Jan Palfijn 

In het noorden van de stad biedt ZNA Jan Palfijn een ruim aanbod aan van zowel basiszorg (spoed, intensieve zorg, chirurgie, interne geneeskunde, geriatrie) als enkele gespecialiseerde diensten (oncologie met PET-CT en radiotherapie, reumatologie). Daarnaast biedt ZNA Jan Palfijn ook de vrouw-kindzorg aan in het noorden. Het ziekenhuis is een belangrijke lokale zorgspeler met een sterke binding met de verwijzers. ZNA Jan Palfijn telt 352 bedden en 1071 medewerkers. Het ziekenhuis werd gebouwd in 1979.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op elf sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be