ZNA en GZA Ziekenhuizen willen centrale apotheek bouwen in Kontich

Medicatie voor twee op de drie opgenomen patiënten in arrondissement Antwerpen

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en GZA Ziekenhuizen willen in 2026 een centrale apotheek in gebruik nemen in Kontich. Ze doen dat als ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom), de geplande fusie van beide ziekenhuizen op 1 april 2024. Het gaat om zowel een apotheek met een clean room voor de bereiding van medicatie als een distributieapotheek van waaruit medicijnen vertrekken naar de ziekenhuissites. Om de buurtbewoners te informeren, hielden beide ziekenhuizen woensdagavond (9 november 2023) een infosessie. 

De centrale apotheek is goed voor 150 jobs in Kontich, waarvan er honderd mensen gelijktijdig aan het werk zijn.

 

Helft van de inwoners van Kontich patiënt bij ZNA en GZA Ziekenhuizen 

Isabelle Glorieux, manager apotheek van GZA Ziekenhuizen, legt uit waarom de keuze is gevallen op Kontich: 

 “Na een grondige analyse hebben we gekozen voor een terrein van GZA Ziekenhuizen in Kontich. Andere pistes waren de bouw van de centrale apotheek op een eigen ziekenhuissite. Die pistes waren echter niet haalbaar. Het terrein in Kontich heeft als voordeel dat we alle functies van de centrale apotheek onder één dak kunnen onderbrengen. Zo kunnen de medewerkers op dezelfde plek aan de slag in zowel de productie- als de distributieapotheek. ” 

 Sarah De Broe, directeur Apotheek van ZNA, licht de plannen toe: 

 “De centrale apotheek plannen we op het bedrijventerrein Satenrozen in Kontich, vlakbij de E19. Het gaat om een gebouw van twee verdiepingen en een technische verdieping. De centrale apotheek zal o.a. chemotherapie en immuuntherapie produceren voor meer dan twee op de drie ziekenhuispatiënten in de stad Antwerpen en de randgemeenten. Ook inwoners van de gemeente Kontich zullen daarvan gebruikmaken: bijna de helft van de patiënten in de gemeente wordt behandeld bij ZNA of GZA Ziekenhuizen.” ​ 

De volgende stappen zijn het verkrijgen van de nodige vergunningen, het definitieve ontwerp, de opmaak van het bouwdossier en de keuze van een aannemer. ​ 

 ​ 

Klaar voor nieuwe regelgeving vanaf 2026 

Met de nieuwe centrale apotheek stomen ZNA en GZA Ziekenhuizen zich klaar voor de nieuwe regelgeving vanaf 2026. In België gelden vanaf dan strengere normen voor ziekenhuisapotheken die medicatie produceren. Die zijn gebaseerd op PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), een internationale organisatie die samenwerkt op het vlak van farmaceutische inspecties en het vaststellen van normen voor de kwaliteitscontrole en –verzekering van farmaceutische producten. ​ 

 

Productieapotheek: 100 000 bereidingen per jaar 

De productieapotheek met een clean room is een hoogtechnologische omgeving die instaat voor de centrale bereiding van patiënt- en studiemedicatie. Op jaarbasis gaat het om honderdduizend magistrale en steriele bereidingen. 

Magistrale bereidingen zijn bijvoorbeeld zalfjes, siropen en capsules zoals de apotheek om de hoek die bereidt. Bij de steriele bereidingen gaat het om oogdruppels, intraveneuze chemotherapie en antibiotica.

Deze steriele bereidingen worden gemaakt in de cleanroom: een heel zuivere werkomgeving waarin zuivere lucht is gegarandeerd. Zo komt er geen vuil zoals stofjes en vezels in het productieproces. Vanuit de productieapotheek gaat de medicatie vervolgens naar de verschillende ziekenhuissites. 

 ​ 

Distributieapotheek: 14 miljoen geneesmiddelen herverpakken 

De distributieapotheek is de logistieke omgeving waar geneesmiddelen, implantaten en medisch materiaal in bulk geleverd worden. Vervolgens worden de producten nog gecontroleerd op echtheid en via geautomatiseerde processen opgeslagen. Nadien volgt de herverpakking en verdeling naar de verschillende ziekenhuissites. Op jaarbasis gaat het om veertien miljoen stuks. 

Geneesmiddelen in blister worden bijvoorbeeld herverpakt tot op eenheidsdosisniveau voor de verdeling aan individuele patiënten in het ziekenhuis. Door deze werkwijze is de volledige traceerbaarheid tot en met de toediening aan de patiënt gegarandeerd. 

De grote campussen van ZAS zullen zelf een satellietapotheek hebben. Die kan medicatie aanleveren die dringend nodig is op die site. 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op elf sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be