ZNA beëindigt samenwerking met radiologen ZNA Cadix

Op basis van het gevoerde onderzoek concludeert ZNA dat een verdere samenwerking met de betrokken radiologen van ZNA Cadix niet meer mogelijk is. Er is vastgesteld dat de dienst Medische Beeldvorming ZNA Cadix niet beantwoordt aan de algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen. Het vertrouwen met zes betrokken radiologen is hierdoor niet meer te herstellen. Aan één radioloog is voorgesteld om actief te blijven binnen ZNA, mits begeleidende maatregelen. Deze radioloog wenst hier niet op in te gaan. ZNA beslist dan ook om de samenwerking met de artsen onmiddellijk en permanent te beëindigen.

In het belang van de patiënten zet ZNA het onderzoek naar dossiers uit het verleden verder en bevestigt ze het eerder gemaakte engagement om patiënten te contacteren, informeren en waar nodig bijkomende behandelingen voor te stellen.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de radiologen blijft onverminderd van toepassing op de dossiers die uit het onderzoek komen en uit ieder ander dossier waar hun verantwoordelijkheid wordt aangetoond.

ZNA neemt deze beslissing om de continuïteit van de werking en de rust op ZNA Cadix te verzekeren in het belang van haar patiënten, medewerkers en artsen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op elf sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be