Voorlaatste stap naar fusie ZNA en GZA tot Ziekenhuis aan de Stroom gezet 

Artsen ZNA gaan akkoord met voorstel over werking en financiën 

Door een positief advies van de Medische Raden van zowel ZNA als GZA is de fusie van beide Antwerpse ziekenhuizen een stap dichterbij. Na constructief overleg tijdens de voorbije dagen stemde ook de Medische Raad van ZNA donderdagavond in met de voorstellen. Het akkoord gaat over de financiële en de algemene regeling (*) voor de artsen. De laatste stap naar de fusie is de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Die ontvangen beide ziekenhuizen ten laatste op 1 juli. 

(*) De algemene regeling beschrijft de wederzijdse rechten en plichten tussen de artsen en het ziekenhuis. De financiële regeling legt de financiële afspraken vast tussen de artsen en het ziekenhuis en de artsen onderling. 

 

Maandagavond gaf de Medische Raad van GZA Ziekenhuizen al een positief advies voor zowel de algemene als de financiële regeling. De Medische Raad van ZNA gaf een positief advies voor de algemene regeling, maar formuleerde - met een nipte meerderheid - een negatief advies voor de financiële regeling. De Medische Raad van ZNA gaf in dat advies ook aan dat dit geen beslissing tegen de fusie was, maar wel een vraag tot bijkomende verduidelijkingen. ​ 

 

De voorbije dagen werd er constructief overlegd tussen de directie en de Medische Raad van ZNA. Daarbij werd bij een aantal punten nog meer duiding gegeven en werden bijkomende waarborgen voor een innovatief investeringsbeleid voor de ZAS-artsen (Ziekenhuis aan de Stroom) voorzien. De financiële regeling zelf werd niet aangepast. ​ 

Op basis hiervan heeft de Medische Raad van ZNA donderdagavond de adviesvraag opnieuw besproken en een positief advies geformuleerd. Daardoor is de fusie met GZA Ziekenhuizen weer een stap dichterbij. Beide ziekenhuizen wachten nu nog op de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op elf sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be