Patiënt die onterecht chemo zou hebben gekregen bestaat niet 

Patiënten ongerust door foute informatie in nieuwsartikels

Maandag (17 juni 2024) brachten enkele kranten het nieuws dat een patiënt zonder kanker chemotherapie zou hebben gekregen bij ZNA. Na controle door de kankerspecialisten blijkt dat deze case gewoonweg niet bestaat. De oncologen en hematologen van ZNA hebben dat uitgezocht. ​ 

Het nieuws was niet gecheckt bij ZNA en werd door een aantal redacties overgenomen. Dat leidde bij ZNA tot een stortvloed aan vragen van patiënten die nodeloos ongerust werden door deze artikels. Daarnaast zogen de artikels de kankerspecialisten en hun team onterecht mee in dit verhaal. ​ ​ 

 

Verkeerde conclusies op basis van flarden informatie

De informatie in het bewuste artikel kwam van enkele bronnen die flarden informatie aan elkaar hadden geknoopt en daaruit verkeerde conclusies hebben getrokken. ​ 

Voor alle duidelijkheid: het is onmogelijk dat iemand zonder kanker chemo krijgt. Om te beginnen wordt nooit chemotherapie opgestart op basis van alleen een radiologisch onderzoek. Als een radioloog iets afwijkends opmerkt op een medisch beeld, volgt bijkomend onderzoek. Vervolgens zal een patholoog een weefselstaal onderzoeken en worden er bijkomende beelden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een PET-scan. Tot slot bepalen diverse kankerspecialisten op een teamoverleg de aangewezen behandeling op basis van alle elementen uit de verschillende onderzoeken: de plaats van de tumor, hoe agressief de tumor is en welke klachten en andere aandoeningen de patiënt heeft. De grootte van een tumor op het beeld van de radioloog heeft een beperkte rol bij die hele besluitvorming. ​ ​ ​ ​ 

 ​ 

ZNA is altijd bereikbaar voor persvragen

Het spreekt voor zich dat journalisten moeten kunnen berichten over wat gebeurt in de wereld. ZNA vraagt dat ze hierbij voorzichtig te werk te gaan en informatie van derden over ZNA altijd checken bij zijn woordvoerder. De impact van artikels over de gezondheid van mensen is niet vrijblijvend. Omdat het gaat om een grote groep mensen en hoe behandelingen tot stand komen, is het belang van correcte informatie in dit geval zo mogelijk nog groter. ​ 

ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken:

“Sowieso staan we ter beschikking voor vragen van de pers. In de mate van het mogelijke zullen we daar ook op reageren. Om het correcte verdere verloop van de medical audit niet in gevaar te brengen, door het medisch geheim van patiëntendossiers en de juridische context van de zaak, kunnen we niet ingaan op vragen over specifieke cases of details uit het onderzoek. Dit beperkt onze mogelijkheden en heeft bij derden die het dossier onvoldoende of niet kennen al geleid tot wilde speculaties en verbanden die er niet zijn.” 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op elf sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be