Nieuwe uitbreidingen Antwerps testdorp

COVID-19-tests voor wie naar buitenland gaat of in quarantaine zit

Het Antwerpse testdorp TestCovid breidt vanaf woensdag 2 september zijn aanbod uit naar twee nieuwe doelgroepen. Eerst en vooral kan iedereen die een buitenlandse reis doet en een test nodig heeft, er nu ook terecht. Daarnaast kan wie in quarantaine zit, zich een tweede keer laten testen. Tot slot komt er een proefproject waarbij bedrijven werknemers met hoogrisico-contacten kunnen laten onderzoeken.

Het testdorp is er om de druk op de Antwerpse huisartsen te verminderen en de quarantaine van werknemers waar mogelijk in te korten. Zo kunnen bedrijven en overheidsdiensten blijven draaien.

 

5000 tests sinds de start

Fons Duchateau, Antwerps schepen voor gezondheidszorg en voorzitter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA):

“Dit is een nieuwe stap in de uitbouw van het COVID-19-testdorp en het wapenen van de stad en omliggende gemeenten tegen het virus. Antwerpen en ZNA pionieren met deze aanpak en werken constructief samen met andere overheden. Ik wil minister Philippe De Backer danken voor zijn inzet op het federale niveau om dit mee mogelijk te maken.”

Sinds de start op 6 augustus hebben al 5000 personen zich laten testen. Het gaat om mensen die een code hebben gekregen van een contactonderzoeker, zijn teruggekeerd uit een rode of oranje zone of een voorschrift hebben van hun huisarts.

 

Uitbreiding 1: test voor buitenland

Meerdere landen eisen van buitenlanders een attest van een recente negatieve test, of een verplichte quarantaine na aankomst. Wie een buitenlandse reis plant, kan zich voortaan laten testen in het testdorp. Zowel voor een professionele verplaatsing als voor vakantie. De test kost 46,81 euro per persoon en wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Na de online reservatie en betaling via www.testcovid.be krijgt de persoon die zich wil laten testen een e-ticket met een QR-code. Die moet samen met een identiteitsbewijs voorgelegd worden in het testdorp.

 

Uitbreiding 2: tweede test in quarantaine

De tweede uitbreiding is er voor mensen in quarantaine. Binnen de voorwaarden van Sciensano kunnen zij zich een tweede keer laten testen in het testdorp. Vijf dagen na hun eerste, negatieve test krijgen ze per mail een uitnodiging voor een tweede test. Deze test is gratis.

Concreet gaat het om mensen die geen symptomen vertonen en een eerste negatieve test hadden op minder dan zeven dagen na een risicocontact of na terugkeer van een reis. De tweede test kan ten vroegste negen dagen na dit risicocontact of de terugkeerdatum. Als ook de tweede test negatief is, kan de quarantaine vroeger worden gestopt dan de voorziene twee weken.

 

Proefproject: screenen van werknemers met hoogrisico-contacten

De komende dagen kunnen tien Antwerpse bedrijven via hun bedrijfsartsen werknemers laten testen in het testdorp. Dit is een kleinschalige proef bij geselecteerde bedrijven om werknemers met hoogrisico-contacten te screenen. Het is niet toegelaten dat deze bedrijven hun werknemers preventief screenen op COVID-19.

De bedrijfsarts staat garant dat de werknemers in kwestie beantwoorden aan de testcriteria van Sciensano. Vervolgens krijgt het bedrijf per werknemer een unieke code waarmee hij/zij een afspraak kan maken in het testdorp.

De tweede test van werknemers met hoogrisico-contacten kan hun quarantaine met vier à vijf dagen inkorten. 

Schepen voor economie Claude Marinower:

“Op die manier willen we vermijden dat bedrijven nodeloos stilliggen of op halve kracht moeten werken. Die dagen maken immers een groot verschil. De focus ligt nu op bedrijven uit cruciale sectoren. Het is een kleinschalige test, na een evaluatie kan dit nog worden uitgebreid naar andere bedrijven.”

 

Uitslag binnen de 24 tot 48 uur

De geteste persoon krijgt binnen de 24 tot 48 uur zijn uitslag via de huisarts, www.cozo.be of www.mijngezondheid.be. 99 procent van de resultaten zijn binnen de 36 uur bekend. Wie een attest nodig heeft voor het buitenland, kan zijn of haar negatieve resultaat afdrukken via diezelfde websites.

Het testdorp staat alleen open voor wie geen symptomen van COVID-19 heeft en woont in de stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem. Wie wel symptomen heeft, belt zijn huisarts. Spontaan ter plaatse aanmelden of betalen voor een test kan niet: registratie vooraf is verplicht.

Tom Van de Vreken

Woordvoerder, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be