Nieuw kwaliteitsbeleid voor ZNA

Hogere ambities voor patiëntenervaring en medewerkerstevredenheid

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen kiest vanaf 2022 voor kwaliteitstoezicht door de Vlaamse overheid. ZNA houdt vast aan hoge kwaliteitsnormen, aangepast aan de context van de Belgische zorgsector. Zo kan het beleid beter aansluiten bij de ambities en verwachtingen van zowel patiënten als zorgverleners dan met een JCI-accreditatie. Hiermee volgt ZNA het voorbeeld van een aantal andere ziekenhuizen, waaronder netwerkpartner GZA Ziekenhuizen.

 

“Kwaliteit en veilige zorg blijft topprioriteit”

Na een uitgebreide interne evaluatie kiest ZNA vanaf 2022 voor systeemtoezicht door de Vlaamse Zorginspectie. Met deze beslissing neemt ZNA het heft meer in eigen handen. Dienstgebonden erkenningen blijven doorlopen naast het overkoepelende kwaliteitsbeleid. 

Wouter De Ploey, CEO van ZNA:

“Dankzij de Amerikaanse JCI-accreditatie hebben we een grote stap vooruit gezet op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. De erkenning bewijst dat de zorg bij ZNA aan de hoogste standaarden voldoet. De inspanningen die onze mensen hebben geleverd om deze processen in te voeren, waren van goudwaarde bij de aanpak van de coronacrisis. Onze volgende stap is het kwaliteitsbeleid in overleg met de werkvloer beter te laten aansluiten op onze ambities en verwachtingen van onze zorgverleners en patiënten. Daarom keren we terug naar een audit door de Vlaamse overheid. Ook hierin staat kwaliteitsvolle en veilige zorg op de eerste plaats.”

 

Nieuw ziekenhuis en elektronisch patiëntendossier in 2022

De hernieuwing van de JCI-accreditatie in 2022 zou opnieuw heel wat extra inspanning vergen van de medewerkers. Dat jaar neemt ZNA ook het nieuwe ZNA Cadix-ziekenhuis en een elektronisch patiëntendossier in gebruik.

 

Debat over kwaliteit aanzwengelen

Om het debat over geïntegreerde zorgkwaliteit en bestaande kwaliteitssystemen aan te zwengelen, organiseren ZNA en GZA Ziekenhuizen op 4 februari 2021 een virtuele conferentie over kwaliteit. Meer info op https://www.kwaliteitleeft.be/.

 

Tom Van de Vreken

Woordvoerder, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be