5200 ZNA-medewerkers getest op antistoffen tegen COVID-19

Aandeel positieve tests bijna zelfde als bij niet-zorgverstrekkers

  • Grootschalig onderzoek brengt blootstelling ziekenhuispersoneel in kaart
  • 5204 ZNA-medewerkers getest op antilichamen COVID-19
  • Globaal test 7,6% positief, nauwelijks meer dan algemene bevolking
  • Universiteit Antwerpen gaat na of bepaalde afdelingen harder werden getroffen

 

Meer dan 5200 ZNA-medewerkers hebben zich in juni laten onderzoeken op antistoffen tegen COVID-19. Daarvan testte 7,6 procent positief. Dit betekent dat deze mensen de voorbije weken in contact zijn geweest met het virus. Het resultaat is slechts iets hoger dan bij de algemene bevolking.

Om de blootstelling van ziekenhuispersoneel gedetailleerd in kaart te brengen en maatregelen te verfijnen, slaan ZNA en de Universiteit Antwerpen de handen in elkaar. Het onderzoek wil blootleggen of bepaalde afdelingen (spoed, intensieve zorg) harder werden getroffen, zodat de maatregelen daarvoor kunnen bijgestuurd worden.

Fons Duchateau, voorzitter raad van bestuur ZNA:

“Goed zorgen voor patiënten begint bij zorgen voor je medewerkers. Daarom hebben de ruim 6700 personeelsleden van ZNA zich gratis kunnen laten testen. Zo kan ZNA heel gericht het gebruik van beschermingsmiddelen verfijnen waar nodig. Ik ben zelf in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19, en besef meer dan ooit hoe belangrijk de juiste bescherming is.” 

 

Onderzoek of bepaalde afdelingen harder werden getroffen

De 6735 ZNA-medewerkers konden zich van 8 tot en met 29 juni gratis en vrijwillig laten testen op antistoffen tegen COVID-19. Ruim driekwart (5204 medewerkers of 77%) greep die kans en leverde een bloedstaal. Hiervan bleek 7,6 procent (395 mensen) antilichamen te hebben. Dit betekent dat ze onlangs op het werk of in de privésfeer in contact zijn gekomen met het virus. Alle geteste medewerkers krijgen per brief hun uitslag thuis.

Om gedetailleerde cijfers per afdeling te verzamelen, worden de testresultaten wetenschappelijk verwerkt in samenwerking met het team van professor Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen.

 

“Aanpak verfijnen en resultaten onderzoek delen met overheid en andere ziekenhuizen”

Dr. Christiane Brands, infectiologe en medisch diensthoofd Algemene Inwendige ZNA:

“De test maakt deel uit van het risicomanagement van ZNA. We zijn dan ook erg blij met het grote respons. In het belang van onze patiënten en medewerkers hebben we ons altijd gehouden aan de overheidsrichtlijnen qua bescherming. Daarom zijn we heel benieuwd naar het aantal besmettingen per dienst, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Door de grootte van ZNA hebben de uitgebreide bevragingen bij de bloedafnames ook veel informatie opgeleverd. Die gaan we gebruiken ten dienste van de zorgverleners en patiënten. Deze resultaten zijn ook nuttig voor andere ziekenhuizen.”

 

Dr. Reinout Naesens, microbioloog ZNA:

“Dankzij de samenwerking met de Universiteit Antwerpen sluiten we aan bij een wetenschappelijke wereldspeler op vlak van infectieziekten en immuniteit. Ze staat garant voor de wetenschappelijke verwerking van een hoop gegevens en zorgt voor meer inzicht over de immuniteit tegen het virus. Zo kunnen de gegevens ook in volledige confidentialiteit geanalyseerd worden. We bekijken momenteel of we in de nabije toekomst een vervolgonderzoek opzetten.”

Tom Van de Vreken

Woordvoerder, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te wrek. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

[email protected]

www.zna.be