20 000 Covid-tests in Antwerps testdorp

Maandag opent 5e teststraat voor verwachte stijging

Minder dan tien weken na de opening hebben al 20 000 mensen zich laten testen in het Antwerpse Covid-19-testdorp. De meeste tests zijn op voorschrift van een huisdokter. Het testdorp is opgericht om druk weg te nemen van de huisartsen en om bedrijven sneller te laten weten of een medewerker in isolatie moet of weer aan de slag kan. Sinds 1 oktober kwamen 3500 mensen langs. Maandag (12 oktober) opent een vijfde teststraat om het hoofd te bieden aan de verwachte stijging van de vraag naar testen.

 

Vooral tests via voorschrift huisarts

Het testdorp ging op 6 augustus van start voor patiënten zonder COVID-symptomen. Aanvankelijk werden alleen mensen zonder symptomen getest. Sinds 1 oktober zijn ook mensen met lichte symptomen welkom. Deze laatsten maken 20 à 25 procent uit van de geteste personen.

Momenteel kunnen vier categorieën terecht in het testdorp:

  1. digitaal voorschrift van de huisarts
  2. test nodig voor een reis naar het buitenland
  3. activatiecode via een contactonderzoeker
  4. activatiecode na terugkeer uit een rode zone

Mensen met een voorschrift van hun huisarts namen de voorbije twee weken 38 procent van de tests voor hun rekening. Wie een test nodig heeft voor een reis naar het buitenland, is goed voor ruim een kwart van de tests (27%). Mensen die zijn doorverwezen door een contactonderzoeker halen 23 procent, terugkeerders uit een rode zone 11 procent.

Verdeling tests per categorie in covid-testdorp Antwerpen

Reden test (cijfers sinds 27 september)

Aandeel
Voorschrift dokter 38%
Test voor reis 27%
Activatiecode via contactonderzoeker 23%
Activatiecode terugkeer uit rode zone 11%

 

Kwart tests voor twintigjarigen

De bezoekers van het testdorp zijn jong. De 11- tot en met 40-jarigen nemen samen zes op de tien tests (61%) voor hun rekening. Twintigers zijn goed voor één op de vier uitgevoerde tests, dertigers voor een vijfde, tieners voor een op de zes.

Verdeling tests volgens leeftijd

Leeftijd

(n = 4315, cijfers 27/9 – 8/10)

Aandeel tests
<11 4%
11 - 20 16%
21 - 30 25%
31 - 40 20%
41 - 50 13%
51 - 60 12%
61 - 70 8%
71 - 80 2%
81+ 0%

 

Tom Van de Vreken

Woordvoerder, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Over ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op 8 sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, 7 dagcentra, 6 gespecialiseerde ziekenhuizen en een psychiatrisch verzorgingstehuis. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.

ZNA stelt zo’n 6 300 mensen en 600 artsen te werk. In totaal telt ZNA circa 2000 bedden. Jaarlijks worden ruim 50000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting) en krijgen meer dan 70000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Het aantal ambulante patiënten ligt rond de 600000.

Neem contact op met

Kempenstraat 100 B-2030 Antwerpen

communicatie@zna.be

www.zna.be